Zapisy Skontaktuj się z nami
575 158 185 biuro@ekarate.pl
ul. Kajakowa 12b
02-838 Warszawa

Wszyscy członkowie Akademii Sportu i Karate w Warszawie, którzy przystępują do egzaminu na stopnie uczniowskie oraz biorą udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Karate Tradycyjnego (PZKT), są obowiązani posiadać aktualną Licencje PZKT. Licencja jest ważna rok od daty wpłaty, jednakże obowiązuje ”ciągłość licencji” – jeśli licencja zostanie zaktualizowana np.: 3 miesiące po jej wygaśnięciu, wpłata zostanie zaliczona ”wstecz” (na poczet 3 wcześniejszych miesięcy). Koszt rocznej Licencji to 50zł.

Licencja PZKT służy identyfikacji osoby w ewidencji Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT), co pozwala m.in. na uszczelnienie systemu ogólnopolskiej bazy PZKT oraz przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.  Licencja jest  swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT (zawodów pod Patronatem PZKT, Mistrzostw Polski, Mistrzostw świata, uczestnictwa w Kadrze Narodowej, egzaminach na stopnie uczniowskie itd.)

CIĄGŁOŚĆ LICENCJI – zgodnie z uchwałą PZKT, Licencja ma swoją ”ciągłość” – to znaczy, że jeśli wpłaciłeś licencję np.: 1.01.2023r. to jest ona ważna przez rok od daty wpłaty. Po tym czasie należy ją uregulować ponownie. Jeśli uregulujesz Licencję w późniejszym terminie (np.: 1.06.2023r. – po pół roku nie odnawiania licencji), Licencja zostanie zaliczona na poczet wstecz, tzn.: zostanie wznowiona z datą od 1.01.2021r. z ważnością do 1.01.2022r. Przedawnienie Licencji, czyli ponowne jej naliczenie (bez działania wstecz), nastąpi po jej przedawnieniu, czyli po pełnym roku nie opłacania Licencji PZKT od poprzedniego terminu wpłaty. Wtedy zostanie naliczona od dnia aktualnej wpłaty.

W związku z tym, że Akademia Sportu i Karate w Warszawie jest oficjalnie członkiem PZKT, możemy w pełni legalnie przeprowadzać egzaminy na stopnie uczniowskie z udziałem licencjonowanych Egzaminatorów PZKT. Egzaminy honorowane są oryginalnym dyplomem wydanym przez PZKT. Wynik egzaminu dożywotnio jest zarejestrowany w bazie PZKT.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:

– możliwość przystąpienia do egzaminów oraz udziału w aktywnościach z Kalendarza PZKT,

– każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu, opłata bez licencji – 10zł),

– osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”.

WPŁATY

za indywidualne licencje członkowskie PZKT – 50zł.

Członek klubu ASiK wpłaca na poniższe konto koniecznie wpisując w tytule przelewu: ‘’Licencja PZKT, imię i nazwisko, data urodzenia’’,
Przykład: ‘’Licencja PZKT, Jan Kowalski, 1.10.2000’’.
Uwaga! Należy zachować odpowiedni tytuł przelewu!

Wpłat dokonujemy na numer konta klubu macierzystego:
Numer konta: 81 1090 2590 0000 0001 3731 9208


Klub przekazuje wpłaty bezpośrednio na konto PZKT przed każdymi zawodami z kalendarza PZKT/MZKT oraz przed egzaminami.
Nie trzeba przesyłać potwierdzenia wpłaty.

Biuro ASiK Warszawa