Zapisy Skontaktuj się z nami
575 158 185 biuro@ekarate.pl
ul. Kajakowa 12b
02-838 Warszawa

Partnerzy

Partnerem Akademii Sportu i Karate w Warszawie oraz podmiotem w którym zrzeszony jest Klub jest Polski Związek Karate Tradycyjnego (PZKT). PZKT dba o poziom wyszkolenia zawodników i instruktorów oraz reprezentuje światową organizację karate World Traditional Karate-Do Federation. Wszystkie egzaminy na stopnie uczniowskie i licencje indywidualne rejestrowane są w ogólnopolskiej bazie PZKT.

Fundusz 1%


Prosimy o Państwa wsparcie w postaci przekazania swojego 1% podatku na rzecz naszej Akademii.

Pragniemy ufundować potrzebującym dzieciom stypendia sportowe oraz zakupić nowoczesny sprzet sportowy we wszystkie nasze miejsca treningowe, aby bez przeszkód kształcić i edukowac przyszłych Mistrzów.

KRS 0000270261
W TYTULE: KARATE DZIECIOM 12679
Bór 116, 42-202 Częstochowa
( Fundacja Młodzi Młodym)


Dziękuję w imieniu naszych karateków –
Justyna Marciniak
Prezes Akademii Sportu i Karate w Warszawie

Fundusz Rozwoju Klubu


Wspierać nasze działania można cały rok.

Jako stowarzyszenie mamy ograniczone środki. W naszej Akademii najważniejszy jest poziom prowadzonych zajęć, doskonałe podejście do ucznia oraz możliwość zapewnienia mu jak najlepszej ścieżki rozwoju.
Jeśli chcą Państwo wspierać nasze działania, moga Państwo przekazywać dowolne kwoty na nasz Fundusz Rozwoju Klubu.

Środki zostana przeznaczone na realizowane w danym okresie cele statutowe takie jak:
-dofinansowanie obozów dla członków,
-dofinansowanie zajęć dodatkowych dla członków,
-organizacja wyjazdu na zawody,
-dofinansowanie do startu w zawodach,
-zakup sprzetu sportowego i gadżteów dla członków,
-szkolenie kadry klubowej i zakup dresów klubowych,
-organizacja szkoleń/seminarium szkoleniowych,
-pomoc na rzecz utrzymania Dojo – miejsca w którym trenują członkowie.

Można dopisać w tytule przelewu, na jaki cel konkretnie ma być darowizna. Akademia jest prawnie zobowiązana do przeznaczenia Darowizny na cele wg statutu lub wybrane przez Darczyńcę.

W TYTULE: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE.
Dane doprzelewu:
Akademia Sportu i Karate w Warszawie
ul. Kajakowa12b, 02-838 Warszawa,
Nr konta: 81 1090 2590 0000 0001 3731 9208.Dziękuję w imieniu naszych karateków –
Justyna Marciniak
Prezes Akademii Sportu i Karate w Warszawie