Zapisy Skontaktuj się z nami
575 158 185 biuro@ekarate.pl
ul. Kajakowa 12b
02-838 Warszawa

Każda osoba, która bierze udział w treningach w naszym klubie, ma obowiązek posiadać aktualne badania, które potwierdzają brak przeciwwskazań do uprawiania sportu. Jest to konieczne dla wszystkich osób które chodzą na nasze zajęcia. Każda osoba trenująca w naszej Akademii ma obowiązek wypełnić Deklarację Członkowską ‘’pobierz tutaj’’ , w której członek lub jego rodzic/opiekun prawny poświadcza własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania (różne – w zależności od wieku), potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu. Prosimy o zapoznanie się informacjami poniżej:

Osoby do 23. roku życia:
Powyższe orzeczenie lekarskie można otrzymać u lekarza pierwszego kontaktu na jednej wizycie. U osób do 23 r.ż., zgodnie z nową ustawą z dn. 1 marca 2019r., zaświadczenie dopuszczające do zajęć karate tradycyjnego może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej(zależy to często od lekarza dlatego prosimy próbować u kilku lub powołać się na ostatnią USTAWĘ – informację poniżej). Podstawowe badania potrzebne do uczestnictwa w naszej Akademii zazwyczaj ważne są jeden rok od daty wystawienia.

Osoby powyżej 24. roku zycia: oraz Kadra Klubu (startujący w Pucharach Polski, mistrzostwach Polski, Europy i Świata):
Osoby dorosłe pow. 24 r. ż. muszą być badani przez lekarza medycyny sportowej (jeśli chcą brać udział w zawodach jako zawodnicy, patrz niższy punkt), lub napisać oświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy:
Zawodnicy z naszego klubu, osoby z kadry klubu, biorące udział w zawodach PZKT (Mistrzostwa Województwa, Mistrzostwa Polski, Europy, Świata), którzy są od grupy wiekowej MŁODZIK (12-13 lat) i startują w KUMITE (walka), muszą przedłożyć badania od lekarza medycyny sportowej. Należy najpierw zgłosić się do lekarza rodzinnego który zleci badania: morfologia, glukoza, mocz, ob, eeg, echo serca). Do wydania zaświadczenia przez lekarza med. sportowej będą potrzebne w/w wyniki.
Zawodników prosimy o przesyłanie aktualnych zaświadczeń skanem na: biuro@ekarate.pl oraz trzymanie kopii w domu.

Prosimy zapoznać się z treścią nowych przepisów w sprawie zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu od 1 marca 2019r.

Cyt.: Ministerstwo Sportu i Turystyki:

”Najważniejsze zmiany obejmują:

wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej – orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie (…) oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu(…), jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej”.

W związku z powyższą treścią, orzeczenie lekarskie może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, jeśli nie zleci on badań u lekarza medycy sportowej (dot. zaawansowanych zawodników lub podejrzeń o stan zdrowia).

Zachęcamy do lektury na stronie MSiT: czytaj tutaj

Badania są obowiązkowe. Zdrowie naszych klubowiczów jest dla nas priorytetem.

ASiK Warszawa