Każda osoba, która bierze udział w treningach w naszym klubie, ma obowiązek posiadać aktualne badania, które potwierdzają brak przeciwwskazań do uprawiania sportu. Jest to konieczne dla wszystkich osób które chodzą na nasze zajęcia. Każda osoba trenujaca w naszej Akademii ma obowiązek wypełnić Deklarację Członkowską ‘’pobierz tutaj’’ , w której członek lub jego rodzic/opiekun prawny poświadcza własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania, potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Osoby do 23. roku życia:
Powyższe orzeczenie lekarskie można otrzymać u lekarza pierwszego kontaktu na jednej wizycie. U osób do 23 r.ż., zgodnie z nową ustawą z dn. 1 marca 2019r., zaświadczenie dopuszczające do zajęć karate tradycyjnego może wydac lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie profilaktycznego badanikarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej(zależy to często od lekarza dlategoprosimypróbować u kilkulub powołać się na ostatnią USTAWĘ – informację poniżej) Podstawowe badania potrzebne do uczestnictwa w naszej Akademii jeden rok od daty wystawienia.

Osoby powyżej 24. roku zycia:
Osoby dorosłe pow. 24 r. ż. muszą być badani przez lekarza medycyny sportowej (jeśli chcą brać udział w zawodach jako zawodnicy, patrz niższy punkt), lub napisać oświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy:
Zawodnicy z naszego klubu, osoby z kadry klubu, biorące udział w zawodach PZKT (Mistrzostwa Województwa, Mistrzostwa Polski, Europy, Świata) muszą przedłożyć badania od lekarza medycyny sportowej (należy najpierw zgłosić się do lekarza rodzinnego). Do wydania zaświadczenia będą potrzebne wyniki: morfologia, glukoza, mocz, ob, eeg). Następnie umawiamy wizyte z lekarzem med. cportowej.

Prosimy zapoznać się z treścią nowych przepisów w sprawie zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu od 1 marca 2019r.

Cyt.: Ministerstwo Sportu i Turystyki:

”Najważniejsze zmiany obejmują:

wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej – orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie (…) oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu(…), jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej”.

W związku z powyższą treścią, orzeczenie lekarskie może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, jeśli nie zleci on badań u lekarza medycy sportowej (dot. zaawansowanych zawodników lub podejrzeń o stan zdrowia).

Zachęcamy do lektury na stronie MSiT: czytaj tutaj

Badania są obowiązkowe. Zdrowie naszych klubowiczów jest dla nas priorytetem.