Zapisy Skontaktuj się z nami
575 158 185 biuro@ekarate.pl
ul. Kajakowa 12b
02-838 Warszawa

XVI FAMILY CUP 2019

Turniej Rodzinny w KarateTradycyjnym w ramach 20. Pikniku Olimpijskiego

25 maja 2019 r., Warszawa, Park Kępa Potocka (Żoliborz).


Organizatorzy:
1. Polski Związek Karate Tradycyjnego
2. Polski Komitet Olimpijski
3. Fundacja ‘’Mali Wspaniali’’
4. Akademia Sportu i Karate w WarszawieGrupy wiekowe i konkurencje (do wyboru lub obie):
(przynajmniej jedna osoba z rodziny musi uprawiać karate i wystartować wkonkurencji Kata)

· 1. KATA : heian,

· 2. konkurencje gimnastyczne i sprawnościowe (dla pozostałych członkówrodziny).

Konkurencje rozgrywaneoddzielnie dla dziewcząt/kobiet ichłopców/mężczyzn. W przypadku mniejniż trzech zgłoszonych zawodników wgrupie, startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (wiekowo lub dziewczęta/kobiety ichłopcy/mężczyźni). Można wskazać jedną lub dwie konkurencje. W przypadku zgłoszenia się dużej ilości zawodników – każdy zawodnik będzie mógł wystartować tylko wjednej wybranej konkurencji.

KATEGORIE WIEKOWE :

1. Dorośli 65 lat i starsi (r. ur. 1954 i starsi),

2. Dorośli 50 – 64lat (r. ur. 1969 – 1955),

3. Dorośli 35 – 49lat(r. ur. 1984 – 1970),

4. Dorośli 19 – 34lat (r. ur. 2000 – 1985),

5. Juniorzy 14-18 lat(r. ur. 2005- 2001),

6. Dzieci 10-13 lat(r. ur. 2009-2006),

7. Dzieci 8- 9-lat(r. ur.2011 i 2010),

8. Dzieci 7 lat i młodsze (r. ur. 2012 i później).

Dodatkowe informacje:

Warunki startu dla zawodników:
1. Odpowiedni wiek : wg wymienionych roczników.
2. Dokonanie zgłoszenia drużyny do startu (min.: 3osoby w tym przynajmniej jedna trenująca karate).
Uwaga: w składzie drużyny może znaleźć się jedynie członkowie jednejrodziny (najbliższej lub dalsi krewni-mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek, babcia, dziadek, brat lub siostracioteczna :).
3. Wszyscy startujący powinni posiadać ubezpieczenie NNW, badania lekarskie oraz brak przeciwskazańzdrowotnych do udziału w zawodach sportowych, wypełnioną deklarację.
4. Wyrażenie zgody na udostępnianiewizerunku w materiałach informacyjnych irelacjonujących związanych z imprezą.
5. Opłaty startowe w całości pokrywa Akademia.

PROGRAM „FAMILY CUP” 2019

-godz. 12.00-13.00 – wspólny trening pokazowy dla wszystkich chętnych,
-godz. 13.00- 14.00 – rejestracja zawodników,
-godz. 14.00– 18.00- turniej.

Regulaminprzyznawania punktów:
miejsce 1 – 5pkt miejsce 2 – 3pkt miejsce 3 – 2pkt miejsce 4 – 1pkt oraz dodatkowy punkt za każdego uczestnika wturnieju z drużyny/rodziny.

Zwycięża rodzina, która zbierze najwięcej punktów! 🙂

Wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplomyuczestnictwa oraz biorą udział wlosowaniu nagród rzeczowych.
Czołowe drużyny turnieju ( miejsca 1-5) otrzymują puchary.

Zgłoszenia: na adres: akademiasportuikarate@wp.pl do dnia 24.05.2019r.(piątek) do godziny 18.00.

PIKNIK OLIMPIJSKI – informacje znajdziesz tutaj