Zapraszamy do udziału w cyklu dwóch rozgrywek Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego – turnieju łączącym wszystkie kluby z województwa Mazowieckiego (MZKT).

I turniej – 8 marca 2020, Warszawa
II turniej – 5 kwietnia 2020, Brwinów

Uwaga: Eliminacjami do MLKT jest Puchar Mazowsza 26 stycznia w Sochaczewie!

W lidze startują zawodnicy z grup B,C,D, posiadający minimum 6 kyu (zielony pas), z grup E,F minimum 5 kyu (niebieski pas), oddzielnie dziewczęta i chłopcy zakwalifikowani na podstawie wyników startu w Pucharze Mazowsza.( patrz niżej tabela wiekowa z Pucharu Mazowsza)

Punktacja po turnieju eliminacyjnym Pucharu Mazowsza:
I miejsce – 6 pkt.
II miejsce – 5 pkt.
III miejsce – 4 pkt.
IV miejsce – 3 pkt.
V miejsce – 2 pkt.
VI – VIII miejsce – 1 pkt.


Po Pucharze Mazowsza, zakwalifikowani do Ligi zawodnicy otrzymają karty zgłoszenia do Ligi, które stanowią jednocześnie zobowiązanie do uczestnictwa w dwóch dodatkowych turniejach ligowych:
I turniej – 8 marca 2020, Warszawa,
II turniej – 5 kwietnia 2020, Brwinów.

W turniejach Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego zawodnicy walczą każdy z każdym w swojej grupie:
W grupach B, C, D w konkurencji kata,
W grupach E, F w konkurencja kata i kumite (bezpośrednio po stoczonym pojedynku kata, walka kumite).

Nagrody: Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymają specjalne medale – MAZOWIECKA LIGA 2020.
Pozostali zawodnicy Ligi otrzymują medale pamiątkowe. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy.

Warunki startu w Lidze:
– wypełnienie i przekazanie do biura ASiK karty zgłoszenia do startu w Lidze (po zakwalifikowaniu się) do dnia 3. lutego 2020.
– dokonanie opłaty startowej w wysokości 40 zł za każdy turniej (osoby z Kadry Klubu -dofinansowanie w kwocie 100%).

Przypominamy, że:

Eliminacjami do MLKT jest Puchar Mazowsza 26 stycznia w Sochaczewie!