Zapisy Skontaktuj się z nami
575 158 185 biuro@ekarate.pl
ul. Kajakowa 12b
02-838 Warszawa

EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE KYU
TERMIN: 9.12.2023r. (sobota)
MIEJSCE: Dojo Imielin (Przedszkole nr 351, ul. Warchałowskiego 4).


HARMONOGRAM EGZAMINÓW:
9:00 – zbiórka i rozgrzewka,
9:30 – egzaminy.
Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu zapisów.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU? – PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI.

EGZAMIN PRÓBNY:

 1. Aby zapisać się na egzamin, należy najpierw zdać egzamin próbny na swoim treningu i uzyskać rekomendację Instruktora prowadzącego – rekomendacja to otrzymanie 2 kartek – ”zgłoszenia” oraz ”warunków przystąpienia do egzaminu”, które należy spełnić przed zgłoszeniem. Rekomendację można uzyskać w dniach 20.11 – 5.12
 2. W dalszym kroku należy przesłać zgłoszenie nie przekraczalnie do dnia 5.12 (wtorek) na: biuro@ekarate.pl. Szczegóły zgłoszenia niżej, w warunkach przystąpienia do egzaminu.
 3.  Zgłoszenie bez załączonego potwierdzenia wpłat oraz spełnionych pozostałych warunków nie zostanie przyjęte.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 8.12.2023r.:

 1. Pozytywna rekomendacja instruktora – zdanie egzaminu próbnego,
 2. Uregulowane sprawy członkowskie klubowe; opłacone składki członkowskie wg regulaminu (w tym za 12/2023) , brak zaległości wobec klubu, oddana Deklaracja Klubowa i Regulamin),
 3. Oddanie do instruktora poprawnie uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (karty dostępne po zdanym egz. próbnym) do dnia 5.12.2023r. Brak oryginału Karty Zgłoszeniowej = brak zgłoszenia.
 4. Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100,00zł.na konto ASiK w treści: ‘’Egzamin 9.12.2023r. Imię i nazwisko przystępującego’’
 5. Posiadanie aktualnej, rocznej licencji indywidualnej PZKT- 40zł/osoba: w treści: ‘’Licencja PZKT, imię i nazwisko, data ur., klub, np.:  ‘’Licencja PZKT, Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, ASiK Warszawa’’. Osoby które posiadają opłaconą licencję, nie przesyłają potwierdzenia (jest aktywna w systemie Bazy PZKT).

WPŁATY: nr konta: 81 1090 2590 0000 0001 3731 9208.
Akademia Sportu i Karate w Warszawie, 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 12b.
(należy wykonać dwa oddzielne przelewy!)

W ramach Licencji PZKT otrzymuje się bezpłatny Paszport karate – w dniu egzaminu będą zbierane zdjęcia legitymacyjne (prosimy podpisać imieniem, nazwiskiem i datą ur.)

 1. ZGŁOSZENIA:
  Zgłoszenie e-mail należy przesłać do dnia 5.12.23r. na biuro@ekarate.pl
  Wraz z potwierdzeniem płatności za Egzamin oraz za Licencję PZKT.

U  W  A  G  A   ! ! !
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane. Osoby niezgłoszone lub niespełniające w/w warunków- nie będą mogły przystąpić do egzaminu.

EGZAMINY przeprowadzane są w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wszystkie pozytywnie zakończone egzaminy są rejestrowane w ogólnopolskim systemie PZKT, a zdający otrzymuje oryginalny dyplom PZKT, potwierdzający nadanie stopnia szkoleniowego.

Egzaminatorem jest Sensei Justyna Marciniak 4 dan – Egzaminator PZKT.

Pozdrawiamy,
ASiK Warszawa