Szanowni Rodzice, przypominamy, że każdy uczestnik naszych zajęć powinien najpóźniej w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć dostarczyć do Instruktora poprawnie wypełnioną Deklarację Członkowską (link poniżej) – dotyczy tylko ”nowych” osób:

https://ekarate.pl/pliki-do-pobrania/
Hasło dla Klubowiczów: zostało przesłane e-mailem (jeśli nie otrzymali Państwo, prosimy o e-mail na : biuro@ekarate.pl)

W Deklaracji oświadczają Państwo, że posiadają aktualne badania/zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do trenowania karate. Zawodników od 13.r.ż. startujących w kumite, obowiązują badania lekarza medycyny sportowej – prosimy o przesłanie skanu na biuro@ekarate.pl.
Więcej informacji o badaniach można przeczytać tutaj:
https://ekarate.pl/badania/

Przy okazji, prosimy zwracać uwagę na PRAWIDŁOWE NAZWY PRZELEWÓW (według Regulaminu) – nieprawidłowo zatytułowane transakcje będą zwracane.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA KLUBOWE: