Szanowni Państwo,

już od dziś na treningi wracamy do DOK Ursynów ul. Kajakowa 12b (z Mysiadła). Treningi na najbliższe dni możemy potwierdzić powrót następujących godzin zajęć (zajęcia odbywać się będą w sali 108, oprócz treningu Młodzież i Dorośli (duża sala teatralna na dole). Jeśli godziny ulegną zmianie, będziemy Państwa informować. Na razie wracamy w tych samych grupach, które były w Mysiadle:

-poniedziałki 17:00-18:00- pierwsza grupa, oraz 18:15-19:15- druga grupa,
-środy 17-18- pierwsza grupa, 18:15-19:15-druga grupa i 19:00-20-Młodziez i Dorośli (Sensei Paweł).

UWAGA! Każda osoba biorąca udział w zajęciach, musi PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI dostarczyć do Instruktora podpisany załącznik do Regulaminu, inaczej udział w zajęciach nie będzie możliwy. Prosimy o przyniesienie dokumentu na dzisiejsze zajęcia.

regulamin- procedura

NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO REGULAMINU DOK URSYNÓW – PONIŻEJ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DYREKCJI, OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO REGULAMINU MOGĄ ZOSTAĆ NIE WPUSZCZONE DO DOK URSYNÓW LUB WYPROSZONE.

REGULAMIN zajęć prowadzonych w DOK Ursynów podczas stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce.

1. Każdy pełnoletni uczestnik/ opiekun uczestnika zajęć prowadzonych w DOK Ursynów zobowiązany jest wypełnić,podpisać i dostarczyć instruktorowi oświadczenie,stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, o zapoznaniu się z Procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID- i świadomości pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział dziecka w zajęciach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i świadomości ryzyka na jakie dziecko jest narażone stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora;

2. Na zajęcia należy przychodzić stosując środki ochrony indywidualnej, zakrywające usta i nos.

3. W miarę możliwości zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych4. Po wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

5. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych uprzednio dezynfekcji.

6. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku DOK Ursynów z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.(jedno to uczestnik) i przebywa na terenie budynku tylko tyle czasu ile to konieczne. Dzieci powyżej 13 r.ż.są traktowane jako samodzielne osoby – wchodzą bez opiekunów i osób towarzyszących.

7. Skraca się czas przebywania w DOK Ursynów na okres niezbędny dla udziału w zajęciach.

8. Ze względu na utrzymanie reżimu sanitarnego czekanie na dziecko na terenie instytucji nie jest możliwe.

9. Szatnie/przebieralnie przy salach są nieczynne. Prosimy na zajęcia ruchowe przychodzić już przebranym. Po zajęciach prosimy o nieprzebieranie się ani na korytarzach ani w toaletach.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przynoszenia i korzystania z własnych przyborów (np.: pędzelki, kredki, farby, nożyczki).

11. Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania limitów osób przebywających w salach zgodnie z informacjami wywieszonymi przed wejściem do każdej z nich. 12. Zarówno w budynku DOK Ursynów jak i na zajęciach prowadzonych na zewnątrz obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 2 m.

Do zobaczenia na treningach 🙂


Z pozdrowieniem,
Akademia Sportu i Karate w Warszawie
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 12b
biuro@ekarate.pl
www.ekarate.pl