Składka miesięczna członkowska w Klubie jest potwierdzeniem przynależności do Klubu i rezerwacji miejsca. Wpłacana jest na konto Klubu w trybie i terminach określonym przez Klub. Trzy miesięczny brak opłat składki członkowskiej jest równoznaczny z utratą członkostwa. Składka nie jest ”opłatą” za pojedyncze treningi – wpłacana jest ”z góry” za cały miesiąc do 10 dnia m-ca.
Po zapisie poprzez >Formularz Zgłoszeniowy< oraz po otrzymaniu potwierdzenia przynależności do Klubu, kandydat otrzymuje regulaminu płatności i regulamin Klubu na e-mail. Uczestnictwo w treningach jest równoznaczne z akceptacją regulaminów.

Składka członkowska jest uzależniona od częstotliwości zajęć oraz miejsca treningowego i wynosi:
– 150zł./140zł. m-c (Dojo 2 x w tygodniu)*,
– 110zł./ 100zł. m-c (Dojo 1 x w tygodniu)*,
– 80zł./70zł. m-c (małe sekcje)*.
– 60zł. – jednorazowe wpisowe.

ZNIŻKI:
*Honorujemy zniżki rodzinne na drugą i każdą kolejną osobę z Rodziny,
*Przy wpłatach kwartalnych (za 3 m-ce z góry) składka niższa o 10zł/m-c.

CZŁONKOSTWO:
W ramach członkostwa, członek Klubu ma prawo korzystać ze wszystkich aktywności organizowanych przez Klub: treningi dodatkowe, wyjazdy, zgrupowania, obozy, pokazy, turnieje, zawody, egzaminy na stopnie uczniowskie (więcej – Regulamin Klubu), możliwość udziału w bezpłatnych programach oferowanych aktualnie przez Klub >KLIK<

Każda osoby uczęszczająca na treningi, w terminie dwóch tygodniu musi złożyć do Instruktora DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ (hasło zostanie wysłane osobom zarejestrowanym przez e-mail.)