Zapisy Skontaktuj się z nami
575 158 185 biuro@ekarate.pl
ul. Kajakowa 12b
02-838 Warszawa

Składka miesięczna członkowska w Klubie jest potwierdzeniem przynależności do Klubu i rezerwacji miejsca. Wpłacana jest na konto Klubu w trybie i terminach określonym przez Klub. Trzy miesięczny brak opłat składki członkowskiej jest równoznaczny z utratą członkostwa. Składka nie jest ”opłatą” za pojedyncze treningi – wpłacana jest ”z góry” za cały miesiąc do 10 dnia m-ca, powinna zostać uregulowana przed pierwszym treningiem.
Po zapisie poprzez >Formularz Zgłoszeniowy< oraz po otrzymaniu potwierdzenia przynależności do Klubu, kandydat otrzymuje regulamin płatności i regulamin Klubu na e-mail. Uczestnictwo w treningach jest równoznaczne z akceptacją regulaminów.

Składka członkowska jest uzależniona od częstotliwości zajęć oraz miejsca treningowego i wynosi:
– 180zł./165zł. m-c (Dojo 2 x w tygodniu)*,
– 60zł. – jednorazowe wpisowe.
* Powyższy cennik jest przykładowy – po zapisie otrzymają Państwo regulamin płatności jaki Państwa obowiązuje.

*ZNIŻKI:
– Honorujemy zniżki rodzinne na drugą i każdą kolejną osobę z Rodziny (140)zł.,
– Przy wpłatach kwartalnych (za 3 m-ce z góry) składka niższa o 15zł/m-c (165zł.),
– Zniżki specjalne dla grupy Młodzież i Dorośli (Dojo Imielin).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
Po zgłoszeniu się (punkt 1.) należy założyć swoje indywidualne konto w klubowym systemie Sports Manago, następnie wejść w ”Materiały do pobrania” gdzie będzie znajda Państwo szczegóły dotyczące płatności.
Tytuł przelewu: 
”Imię i nazwisko /składka członkowska/ nazwa sekcji (np: dojo pyry
Numer konta: 81 1090 2590 0000 0001 3731 9208.

CZŁONKOSTWO:
W ramach składki członkowskiej, członek Klubu ma prawo korzystać ze wszystkich aktywności organizowanych przez Klub: treningi dodatkowe, wyjazdy, zgrupowania, obozy, pokazy, turnieje, zawody, egzaminy na stopnie uczniowskie (więcej – Regulamin Klubu), możliwość udziału w bezpłatnych programach oferowanych aktualnie przez Klub >KLIK<

Każda osoby uczęszczająca na treningi, powinna złożyć do Instruktora na pierwsze zajęcia poprawnie wypełnioną Deklaracje Członkowską oraz Regulamin (wysyłane przy rejestracji) oraz do pobrania w Sports Manago.